אודות הפורום
 מטרות הפורום
 מבנה הפורום
 צוות הפורום
 מפת דרכים לתעסוקה מגוונת
 הכדאיות העסקית
 ארגז הכלים
 חלקה של ההנהלה
 חלקו של סמנכ˝ל משאבי אנוש
 חלקו של מנהל האחריות התאגידית
 חלקו של מנהל תקשורת תאגידית-פנים וחוץ
 תעסוקה מגוונת בתקשורת
 אודות הפורום בתקשורת
 כנס שמיני של מליאת הפורום 21.05.15
 כנס שביעי של מליאת הפורום 02.07.2014
 כנס שישי של מליאת הפורום 12.11.2013
 כנס חמישי של מליאת הפורום 08.05.2013
 כנס רביעי של מליאת הפורום 13.11.2012
 כנס שלישי של מליאת הפורום 24.05.2012
 כנס שני של מליאת הפורום 8.9.2011
 כנס ראשון של מליאת הפורום 3.7.2011
 כלים מתוך המועמדויות
 אות הגיוון 2015
 אות הגיוון 2014
 ספריית הידע
 Case study עולמיים
 עדכון גיוון
 קריאת גיוון
 אות הגיוון 2014
 מפגש בוגרים 29-10-14
 מפגש בוגרים 15-06-15
 טופס מועמדות נציג ציבור 2015
צור קשר
 
למה גיוון?
במי בארגון זה נוגע?
איך מצטרפים לפורום?
חברי מליאת הפורום
קורס מנהלי גיוון בתעסוקה
רשימת הארגונים העוסקים בתעסוקה מגוונת
אות הגיוון בעסקים ע˝ש דב לאוטמן
דף הבית

למה גיוון?

"מחקרים כבר הוכיחו שצוותים מגוונים, אנשים עם ניסיון שונה וגישות אחרות לפתרון בעיות משיגים תוצאות טובות יותר מקבוצות הומוגניות, ומביאים חדשנות אמיתית. מדובר בכלי מרכזי להעלאת רמות הביצוע בארגון".

 

קיי פוסטר-צ'יק, סגנית נשיא לענייני משאבי אנוש בג'ונסון אנד ג'ונסון ('חבר, אל תביא חבר' מאת עידו סולומון, עיתון הארץ).

 

גיוון תעסוקתי | זה טוב לעסקים

שיטת הגיוון (DIVERSITY) מניחה שמתוך הבדלי תרבות, שפה ואישיות ניתן ליצור מארג עובדים עשיר יותר, יצירתי, חדשני ויעיל. המשמעות היא לקחת בחשבון את היתרונות והכישורים הייחודיים שיש לקבוצות מגוונות להציע ולבחון כיצד הן יכולות לבוא לידי ביטוי בארגון.

 

גיוון תעסוקתי מאפשר מגוון רחב של דעות וחוות דעת בארגון ויוצר סביבת עבודה ברוח התפיסות המתקדמות הדוגלות ב'חוכמת ההמונים'. גיוון תעסוקתי מייצר הזדמנויות לגיוס הון אנושי מיטבי ומייצר סביבת עבודה פתוחה, שוויונית, עשירה ומגוונת עם פוטנציאל גבוה יותר לחדשנות. שוני בין חברים בקבוצה הינו פן מרכזי בפיתוח יצירתיות וחדשנות ולכן, גיוון תעסוקתי מגדיל את כלל המשאבים הנדרשים לשם פיתוח הארגון ויכול להיות גורם מכריע בגידול כלכלי. סביבת העבודה הרב תרבותית מאפשרת שיקוף של אוכלוסיות יעד - איתור והבנת תרבות וצרכים, פיתוח שווקים ומוצרים. רב תרבותיות היא הבסיס לעבודה בשוק גלובאלי ויכולה לשמש כגשר לעסקים עם מדינות ושווקים חדשים.

גיוון תעסוקתי הכרחי למשק ולחברה הישראלית ומשמש כנקודת פתיחה למובילות בשוויון אזרחי ובאחריות תאגידית - אי השוויון הוא איום על כולנו.

 

 מילון מושגים:

 גיוון בתעסוקה - Diversity hiring | שווק הזדמנויות תעסוקתיות למועמדים בעלי תרבות, מוצא, מין וגיל שונים, כך שהמשאב האנושי בארגון ישקף טוב יותר את הגיוון האנושי בחברה הישראלית. הגיוון מאפשר גישה שוויונית לכל המועמדים ומתן מענה עסקי וחברתי לעסקים ולחברה הישראלית.

אוכלוסיות היעד לגיוון בתעסוקה | החברה החרדית, יוצאי אתיופיה, החברה הערבית, אנשים עם מוגבלות ובני 45+ 

אחריות חברתית - Corporate Social Responsibility | אחריות ארגונים - פרטיים, ציבוריים או ממשלתיים - כלפי החברה בה הם פועלים. אחריות חברתית של עסקים היא השילוב בין התנהלות עסקית וערכים חברתיים - סביבתיים. האחריות החברתית מתרגמת את האינטרסים של כלל מחזיקי העניין (הקהלים המושפעים מפעילות העסק) למדיניות, פעילות ומעשים של העסקים. היא מאחדת הצלחה פיננסית, חברתית וסביבתית יחד עם מטרה של השפעה חברתית חיובית והשגת הצלחה עסקית.

אפליה בעבודה | אפליה היא מונח סוציולוגי המציין הבדלה בין קבוצות חברתיות או פרטים שונים, המעניקה לקבוצה או לפרט יתרונות או חסרונות יחסיים, מבלי שתהיה הצדקה עניינית לכך. חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח - 1988 אוסר על מעביד להפלות בין עובדיו או בין דורשי עבודה מחמת גזע, דת, לאום, מין, נטיה מינית, גיל, מעמד אישי, הריון, ארץ מוצא, השקפה ועוד.

הדרה חברתית| תהליך בו קבוצות מסוימות באוכלוסיה נדחקות לשוליים ונמנע מהן להשתתף באופן מלא בחיי החברה בה הם חיים. לתופעה מספר סיבות, בראשן - עוני ומצוקה כלכלית, חינוך והשכלה בלתי מספקים, בריאות לקויה והעדר כישורים תעסוקתיים וחברתיים.

הכלה חברתית| תהליך חברתי לקרוב והכלה של קבוצות אוכלוסיה שוליות למרכזי העוצמה וקבלת ההחלטות. הכלה חברתית כוללת לעיתים פעולות של העדפה מתקנת.

העדפה מתקנת | מתן עדיפות לאנשים על סמך השתייכותם לקבוצה מסוימת באוכלוסיה, הנחשבת לחלשה יותר, על פני אנשים המשתייכים לקבוצות אחרות, אשר נחשבות לחזקות. מטרת העדפה היא לאפשר מעבר על פני מחסומים שונים המונעים התקדמות בתחומים שונים. העדפה מתקנת לא באה על חשבון כישורים או מוכנות לתפקיד. כשיש שני מועמדים בעלי אותם כישורים, מעדיפים את זה מהאוכלוסיה בתת תעסוקה.

תרבות | סט של אמונות והתנהגויות המשותפים לקבוצה אחת באוכלוסיה ומבדילים אותה מקבוצות אחרות. מאפיינים אלה כוללים גיל, מוצא, מיגדר, גיאוגרפיה, שפה, היסטוריה, מסורת ועוד.

רב תרבותיות | הכרה ועידוד של עושר וגיוון תרבותי המצוי ותורם לחברה, תוך שמירה על זכויות הפרט והקבוצה והבטחה להשתתפות מלאה ושיוויון הזדמנויות במדינה.

כשירות תרבותית | כישורים, ידע, מיומנויות, מודעות ורגישות תרבותית אשר יסייעו לעבוד בסביבה מרובת תרבויות באופן אפקטיבי.

דף הביתהדפסהמפת האתר